A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma, úgy értékelte az alapítvány munkáját, hogy vállalt feladatai összhangban vannak az alapító okirat tartalmával, az alapítók elvárásait teljesíteni tudja. Megállapította, hogy hasznos az információs iroda működése, és szükségesnek tartja a további fennmaradását.
Megállapította a kuratórium, hogy a fenntartása sok gondot okoz az elnöknek és a dolgozóknak egyaránt. Közhasznú jellegéből adódik, hogy egyik napról a másikra tartja életbe az irodát, mert a szolgáltatási bevétel kicsi és a fenntartási költségek egyre nagyobbak.

Feladatként szabta meg a kuratórium, hogy az eddig végzett tevékenységet, a közösség érdekében folytatni érdemes és szükséges. Az elektronikus szolgáltatást bővíteni, fejleszteni szükséges, mivel az alapítvány eszközparkja és a dolgozók felkészültsége ezt lehetővé teszi. Hirdetni kell, minden módon az igényelhető, és elvégezhető munkákat.

A kuratórium által megszabott feladatokból, az alapítvány céljait és célkitűzéseit a következők szerint foglaljuk össze és adjuk közre, azért, hogy az érdeklődők ismerjék és tudják, hogy az információs központ tényleg szolgáltatni és szolgálni igyekszik több területen is:

 • Az eMagyarország internetes szolgáltatás megvalósítása
 • DJP pont kialakítása, fenntartása, csatlakozás a DJP hálózathoz
 • A számítógépes tanfolyamok szervezése gyermekek és felnőttek részére a térség területére kiterjesztve
 • A Teleház, mint civil-központ, információs iroda magas színvonalú működtetése
 • A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának segítése, együttműködve az "Esély Alapítvány" szervezeteivel és a Munkaügyi Központ Igazgatóságával
 • A "TELEPRINT" nyomda működtetése, azért hogy lehetőséget biztosítsunk a Jászság és vonzási körzetében az információ közvetítésében
 • Helyi újságok, hírmondók, közlemények szerkesztése
 • A község lakóinak mindennapos gondjainak intézése
 • Kérelmek, igazolások, dokumentumok, adásvételi szerződések, orvosi leletek, személyi adatok, anyakönyvi kivonatok, munkaigazolások szükség szerinti fénymásolása
 • Vállalkozók költségvetéseinek, szerződéseinek elkészítése, másolása
 • Pályázatok figyelése interneten keresztül, segítségnyújtás a pályázatok leírásában