Az alapítvány bemutatása

A "Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány" közhasznú non-profit szervezet, amely megfelel az alapítók szándékának. 1994.április 13-án alakult.

Alapítók:

  • Jászkisér Nagyközség Önkormányzata
  • Általános Iskola Igazgatósága, Jászkisér
  • Gál András tanár
  • Gál Andrásné tanár

Az alapítvány megálmodója Gál András tanár volt, aki úgy képzelte el, hogy az iskolánál addig eltöltött 37 év után a tanítványinak, gyermekei, unokái részére, olyan szervezetet hozzon létre amely figyeli tehetségeiknek kibontakozását, és esélyt keres, lehetőséget, segítséget nyújt a pályára állításra.

Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium, melynek elnöke Szereminé Járvás Andrea.

Tagjai:

Az alapítvány kuratóriuma úgy végzi munkáját, hogy az alapító okiratban megfogalmazott feltételeket, kitűzött célokat teljesítse az alapítvány és az alkalmazott munkavállalói. Az alapítvány nyitott, minden öntevékeny csoporttal és egyénnel kezdeményezi és várja az együttműködést. Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítse a jó képességű, tehetséges és rászoruló jászkiséri gyermekek tanulását, fejlődését, továbbtanulását, pályára állítását. Támogassa, segítse a gyermekcsoportok fejlődését, esélyeinek növelését, kötődését az iskolához a településhez. Céljai eléréséhez felhasználja az öntevékeny emberek, helyi szervezetek, egyesületek, csoportok lehetőségeit, támogatását az oktatás, a közösségi élt kialakítására. Megvalósításához együttműködési megállapodást kötött és köt, az együttműködésre hajlandó szervekkel.

Az ALAPÍTÓ OKIRATOT az alapítók a megalakulás óta többször módosították, annak megfelelően ahogyan változott az alapítvány vállalt feladatköre. Alapvető céljaink között fontosnak tartjuk, hogy olyan civil szerveződésű központot működtessünk folyamatosan, ahol a gyerekek, oktatásán képzésén kívül felnőttek képzésére is alkalmas rendszer szerint tudjuk feladatainkat teljesíteni, céljainkat megvalósítani.
A tárgyi eszközeinket pályázattal nyertük el a Teleház, mint civil-központ megalakítására a DemNet segítségével.A számítógépek, a fénymásoló, a telefax mindenki számára elérhetővé tették a hozzáférést, a használatra, ami eddig nem volt lehetséges a településen. Szolgáltatásainkat állandóan bővítettük, ahogyan a lehetőségeink megengedték, internet bekapcsolásával és annak állandó fejlesztésével.

2001-ben arra vállalkozott az Alapítvány, hogy közös összefogással Jászkisér egyik 100 éves elhanyagolt épületét felújította és egy korszerű épületet hozott létre a munkája végzésére.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy így lehetőségünk lett megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. Nagy nehézség a foglalkoztatásuk, ezért minden lehetőséget megragadunk arra, hogy terveink sikerüljenek, foglalkoztatásuk biztosított legyen.