Az alapítvány bemutatása

A "Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány" közhasznú non-profit szervezet, amely megfelel az alapítók szándékának. 1994.április 13-án alakult.

Alapítók:

  • Jászkisér Nagyközség Önkormányzata
  • Általános Iskola Igazgatósága, Jászkisér
  • Gál András tanár
  • Gál Andrásné tanár

Az alapítvány megálmodója Gál András tanár volt, aki úgy képzelte el, hogy az iskolánál addig eltöltött 37 év után a tanítványinak, gyermekei, unokái részére, olyan szervezetet hozzon létre amely figyeli tehetségeiknek kibontakozását, és esélyt keres, lehetőséget, segítséget nyújt a pályára állításra.

Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium, melynek elnöke Szereminé Járvás Andrea.

Tagjai:

  • Szereminé Járvás Andrea
  • Gál András
  • Mészárosné Vas Márta

Ellenőrző szerv tagjai:

  • Zsemberi Zoltán
  • Tóthné Barna Csilla
  • Bajzáthné Tóth Klára

Az alapítvány kuratóriuma úgy végzi munkáját, hogy az alapító okiratban megfogalmazott feltételeket, kitűzött célokat teljesítse az alapítvány és az alkalmazott munkavállalói.
Az alapítvány nyitott, minden öntevékeny csoporttal és egyénnel kezdeményezi és várja az együttműködést.

Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítse a jó képességű, tehetséges és rászoruló jászkiséri gyermekek tanulását, fejlődését, továbbtanulását, pályára állítását. Támogassa, segítse a gyermekcsoportok fejlődését, esélyeinek növelését, kötődését az iskolához a településhez.
Céljai eléréséhez felhasználja az öntevékeny emberek, helyi szervezetek, egyesületek, csoportok lehetőségeit, támogatását az oktatás, a közösségi élt kialakítására. Megvalósításához együttműködési megállapodást kötött és köt, az együttműködésre hajlandó szervekkel.

Az ALAPÍTÓ OKIRATOT az alapítók a megalakulás óta többször módosították, annak megfelelően ahogyan változott az alapítvány vállalt feladatköre. Alapvető céljaink között fontosnak tartjuk, hogy olyan civil szerveződésű központot működtessünk folyamatosan, ahol a gyerekek, oktatásán képzésén kívül felnőttek képzésére is alkalmas rendszer szerint tudjuk feladatainkat teljesíteni, céljainkat megvalósítani.
A tárgyi eszközeinket pályázattal nyertük el a Teleház, mint civil-központ megalakítására a DemNet segítségével.A számítógépek, a fénymásoló, a telefax mindenki számára elérhetővé tették a hozzáférést, a használatra, ami eddig nem volt lehetséges a településen. Szolgáltatásainkat állandóan bővítettük, ahogyan a lehetőségeink megengedték, internet bekapcsolásával és annak állandó fejlesztésével.

2001-ben arra vállalkozott az Alapítvány, hogy közös összefogással Jászkisér egyik 100 éves elhanyagolt épületét felújította és egy korszerű épületet hozott létre a munkája végzésére.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy így lehetőségünk lett megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. Nagy nehézség a foglalkoztatásuk, ezért minden lehetőséget megragadunk arra, hogy terveink sikerüljenek, foglalkoztatásuk biztosított legyen.

Az alapítvány kuratóriuma, 2005-ben a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium kiírására megpályázta és megnyerte az e-Magyarország Pont létrehozását amely azóta is betölti funkcióját, az elektronikus szolgáltatás rendkívül hasznos a település lakossága szempontjából. Nagyon nagy jelentőségű az alapítvány szempontjából is mert a szolgáltatás a közhasznúság egyik pillére. Nagy segítségére van azoknak a civil szervezeteknek akik nem rendelkeznek számítástechnikai eszközökkel.

A következő évben létre 2005 behoztuk a IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS központot: a SZOCIÁLIS és ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM segítségével, előnyeit most is próbáljuk kihasználni. A fiatalok gyakran keresik fel az alapítvány keretén belül működő információs irodát, iskola választásra, keresésre. Általános iskolások kapott feladatok, kiselőadások felkészülésére, egyetemisták regisztrációkra, előadásokra, vizsgákra való jelentkezésre. Több olyan fiatal, aki már dolgozik, munkájához szükséges dokumentumok készítésére, vagy egyszerűen információ szerzésre, segítségül hívja az elektronikus eszközt.

Akkreditációs Rehabilitációs Foglalkoztató tanúsítványt kapott az alapítvány a 327/2012.(XI.16) korm. rendelet alapján lefojtatott akkreditációs eljárás eredményeként megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására Jászkisér Fő út 4. számú telephelyen Védett munkahely megjelöléssel, lajstrom száma: 0004-00.

A tanúsítvány 2005-től visszavonásig. érvényes. Jelenleg 3 megváltozott munka-képességű embert foglalkoztatunk. A Hatósági Bizonyítványt, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány részére, a Budapest Fővárosi-Kormány hivatala adta ki amely bizonyítja, hogy az alapítvány akkreditált foglalkoztató.

Álmodtunk nagyokat. Szerencsénk volt mert a jó ügynek vannak támogatói. Ilyen volt az alapítók és a kuratórium mellett az önzetlen segítő ötletgazdák akik segítségével léptünk előre . A Teleház jó ötletnek bizonyult ahhoz, hogy az alapítvány céljait eredményesebben lehessen megvalósítani. Fő működési el volt, hogy biztosítsuk a településen élők számára a modern informatikai eszközökkel megszerezhető információkhoz szükséges hozzáférést. A szolgáltatásokat mindenki számára egyenlő feltételekkel biztosítjuk. Mindenki irodája lettünk.

Nagy előrelépést jelentett, hogy az 1999-ben elkezdett számítógép kezelési, használói oktatás amely nagy felelősség volt. A gyermekek oktatásán kívül felnőttek oktatását is megkezdtük és a szükség elvezetett addig, míg 2003. májusában, szerződést kötöttünk a Neumann János Tudományos Társasággal és létrehoztuk az ECDL Akkreditált Számítógépes Oktatási Központot amely sikeresen működött éveken keresztül. Több száz ember szerzett ECDL Nemzetközi számítógép használói és kezelői jogosítványt amire még most is büszkék vagyunk.